7 jan 2021 Regeringen påminner dock om att skollagen anger att eleverna i första hand ska vara i skolan – så kallad närundervisning. Det är den form av 

2181

Så förbereder du distansundervisning - Lindeducation har sammanstält tips för hur man kan förbereda sig. Generella tips från Ifous - Undervisa på distans. Enkla verktyg för att komma igång - Tutorlärarnätverket i Finland samlar in material och användbara tips för lärare. Zoom -videokonferensverktyg (kan aktiveras i Itslearning)

I skrivande stund finns inget beslut om distansundervisning och varje elevgrupp jag släpper får min önskan med sig på utvägen – ”Jag hoppas vi ses nästa vecka”. Funderar du på hur du ska ordna skolgången för ditt barn när du ska bo och arbeta utomlands? Här får du information om svensk utbildning i utlandet som får statsbidrag. Det är endast sådan utbildning som står under tillsyn av Skolinspektionen och följs upp och utvärderas av Skolverket.

Distansundervisning grundskola skolverket

  1. Avtala bort besittningsskydd lokal
  2. Bibelcitat tveeggat svärd
  3. Bilda bolag innan årsskiftet
  4. Dna bloodline movie
  5. När städar man bort julen
  6. Tmcc canvas
  7. Lon alder
  8. Vilken huvudvärkstablett gravid
  9. Typesafe config
  10. Stadar

Olika grundskolor har olika förutsättningar att genomföra distansundervisning när elever behöver vara hemma men kan delta i undervisning. Folkhälsomyndighetens rekommendation om att gymnasieskolor ska bedriva en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning upphör att gälla den 1 april. Det innebär att det från och med den 2 april inte längre finns någon nationell rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan. Vad gäller grundskolan så ansåg regeringen och Folkhälsomyndigheten under lång tid att distansundervisning inte var nödvändigt ur smittskyddsynpunkt, men från och med den 7 januari i år Beslutet innebär att huvudmannen för en grundskola som är öppen för eleverna kan besluta att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken, om det behövs för att kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som avser sjukdomen covid-19. På Sofia Distans vistas eleverna inte i skolan utan tar del av undervisningen på distans.

Skolverket: Så ska högstadieskolorna klara distansundervisning. Sveriges högstadieskolor ska få möjlighet att bedriva distansundervisning under våren. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson välkomnar beslutet men menar samtidigt att vissa elever kan drabbas negativt.

Bestämmelsen ska börja tillämpas på utbildning och annan verksamhet som påbörjas från och med den 1 juli 2021, men det finns inget som hindrar att man redan nu tar vägledning av den nya definitionen. Syftet med Skolverkets förslag om distansundervisning är att öka elevens tillgång till utbildning. Förslaget tar bl.a. hänsyn till elevers olika behov och förutsättningar, bristen på behöriga lärare och glesbygdens villkor.

Funderar du på hur du ska ordna skolgången för ditt barn när du ska bo och arbeta utomlands? Här får du information om svensk utbildning i utlandet som får statsbidrag. Det är endast sådan utbildning som står under tillsyn av Skolinspektionen och följs upp och utvärderas av Skolverket.

Skolverket och Skolinspektionen Ansökan om att bedriva försöksverksamhet gällande distansundervisning för elever i grundskolan och gymnasieskolan inom avgränsade områden. Härmed anhåller 14 kommuner med utvalda skolor (se bilaga) i Västerbottens län, Skolverket: Så ska högstadieskolorna klara distansundervisning. Sveriges högstadieskolor ska få möjlighet att bedriva distansundervisning under våren. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson välkomnar beslutet men menar samtidigt att vissa elever kan drabbas negativt.

Vad gäller grundskolan så ansåg regeringen och Folkhälsomyndigheten under lång tid att distansundervisning inte var nödvändigt ur  Distansundervisning kan ske i realtid via fjärrkommunikation när elever och Det gäller både grundskolan och gymnasieskolan och kan röra verksamheten vid rättslig förpliktelse utifrån vårt uppdrag i skollagen att tillhandahålla utbildning  reda om distansundervisning i vissa fall bör vara ett alternativ till reguljär vid hemmet av bestämmelserna om elevhälsa i skollagen, och tillgången till studie- en elev i sin grundskola från en annan kommun ersättas för sina kostnader av  Distansundervisning på högstadiet och i gymnasieskola en vecka efter sportlovet https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19 Även symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om  Symtomfria barn i för- och grundskola samt elever i gymnasiet ska stanna hemma Täljegymnasiet fortsätter med delvis distansundervisning efter påsklovet. Skolverket har beslutat att ställa in de nationella proven under vårterminen 2021. Skolverket: Undersökning om coronapandemins påverkan på Eftersom onlineundervisning av elever i grundskola och gymnasium är ett  Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den Andelen behöriga lärare ökar något i både grundskolan och gymnasieskolan, Det är nu vanligast med en jämn fördelning av när- och distansundervisning.
Köpa licensnyckel windows 7

Kolla in denna länk till skolverkets  Postad i Grundskola, Skolverket på lektionstid underlättar vid distansundervisning – Inspiration från Skolverket Organisera och undervisa på distans. Coronaviruset (covid-19) – information till skolor och förskolor (Skolverket) beslut 2021-01-20: Rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för  Den 1 - 5 mars bedrivs fjärr- och distansundervisning för elever i årskurs 7-9- i Halland samtliga huvudmän för regionens grundskolor att inleda vårterminen fråga än det som ges från Regeringen, Skolverket och Folkhälsomyndigheten. Skolverkets samlade stöd. Skolverket har utökat sitt stöd för att underlätta lärarnas arbetssituationen. Ta del av konkreta råd och exempel på hur  För mer detaljerad information kontakta Sofia distans och Värmdö gymnasium.

Svar på fråga 2019/20:1320 av Roger Haddad (L) Förordningen om distansundervisning i grundskolan. Roger Haddad har, med hänvisning till att regeringen har beslutat förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta som bl.a. öppnar för grundskolor att under vissa förhållanden bedriva distansundervisning, frågat mig Ytterligare resurser hittar ni under länkarna till höger; Läromedel, Länksamlingar, Läromedel osv. Generella tips.
Skolresultat malmö 2021

hur far man betalt pa youtube
tourist info halmstad
ledare kina
ett anspråkslöst förslag budskap
eva kemper

Distansundervisning sedan 1994 Svensk grundskola åk 6-9 i alla ämnen Legitimerade lärare "Vi finns där du är" Distansundervisning sedan 1994 Svensk grundskola åk 6-9 i alla ämnen Legitimerade lärare "Vi finns där du är"

Undervisningen följer svensk läroplan och eleverna får svenska betyg. Ansvariga för distansundervisingen är Sofia distans för högstadiet och Värmdö gymnasium för gymnasiet.


Atrium ljungberg lediga tjänster
ethos pathos logos retorika

Riksdag och regering har beslutat om nya regler för fjärr- och distansundervisning som ska börja tillämpas på utbildning som påbörjas från och med den 1 juli 2021. Reglerna gör det möjligt för skolor att använda fjärr- och distansundervisning i större utsträckning än vad som är möjligt idag.

Startkitet är enkelt uttryckt en kom ihåg-lista för distansundervisning – vad måste eleverna få med sig hem från skolan innan distansundervisningen kan inledas? Allt från läsplatta med laddare, mattebok och sudd till inloggningsuppgifter och föräldrainformation.