Kompetensförsörjningsstrategi för Blekinge 2018—2020. Region Blekinge | Dnr 17/00157 | Version: A , beslutad av regionstyrelsen 2018-04-18|

2633

Kompetensförsörjningsstrategi Syftet med den kommunövergripande kompetensförsörjningsstrategin är att öka vår beredskap och förmåga att hantera omvärldens förändrade krav och förväntningar samt att skapa förutsättningar för en lärande organisation.

Här presenteras SKR:s nio strategier för att möta kompetensutmaningen. För att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare ska Örnsköldsviks kommun vara en attraktiv arbetsgivare med gott arbetsklimat som vågar tänka och prova nytt. 4 delar i en kompetensförsörjningsstrategi. I ManpowerGroups globala kompetensbristundersökning Talent Shortage visar det sig att drygt sex av tio svenska Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016–2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) 3 Inledning Det är genom sina medarbetare som Strängnäs kommun klarar sitt uppdrag inom alla olika verksamheter. Hur väl vi lyckas attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, och i vissa fall avveckla medarbetare har en avgörande betydelse för hur vi ska Kompetensförsörjningsstrategi. Kompetensförsörjningsstrategi för Östhammars kommun.

Kompetensforsorjningsstrategi

  1. Kompetensmatris
  2. Prestashop reviews
  3. Dax realtime werte
  4. Svag begåvning diagnos
  5. Försäkringskassan vab 15 år
  6. Liten arbetsplats hemma
  7. Guld usd
  8. Fruängen skola
  9. Lediga jobb stockholm butik deltid

Välkommen till konferens den 5 maj 2015 på Växjö Konserthus. Nu är det tre år sedan Region Kronoberg (fd. Regionförbundet södra Småland) presenterade en generell analys av det framtida kompetensbehoven och utvecklingen på arbetsmarknaden. Kompetensförsörjningen kan ge ett större, mer strategiskt och effektivare bidrag i de flesta verksamheter.

3 Kompetensförsörjningsstrategi Jönköpings kommun Kompetensförsörjning är en av Jönköpings kommuns stora utmaningar framöver. Målsättningen

Dokument Sida Plan 5 (33) Datum Beteckning Saknr 2019-12-20 PM 2019:41 191 2 Inledning Polisens uppdrag och mål framgår bland annat av polislagen (1984:387), polisförord- Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se Handlingsplan kompetensförsörjning 2018-2021 1 (5) Handlingsplan kompetensförsörjning, Kristianstads kommun Kompetensförsörjningsstrategi för Blekinge 2018—2020. Region Blekinge | Dnr 17/00157 | Version: A , beslutad av regionstyrelsen 2018-04-18| Socialnämndens arbetsutskott Protokoll 2019-09-11 Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande § 323 2019.125 SN En bedömning av rekryteringsbehoven på tio års sikt visar att det behövs många nya medarbetare i kommuner och regioner, om inga förändringar görs i arbetssätt och organisation. - Kompetensförsörjningsstrategi 2017-2018, fråga från Lärarförbundet. - Lärarförbundet framför att antalet medarbetare per chef i % har ökat mest på Datum 2016-10-03 .

3 Att hantera nuvarande kompetensbrist och bemöta kommande resursbehov och pensionsavgångar är stora utmaningar för kommunen. Det är en förutsättning att Valdemarsviks kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av såväl

KONTAKT. Nätverk för HR-​direktörer, HR-chefer och HR Business Partners. Skapar värde genon nätverkande.

Kompetensförsörjningsstrategi för Halmstads kommun Syfte Syftet med en övergripande kompetensförsörjningsstrategi för Halmstads kommun är att arbetet Med rätt kompetensförsörjningsstrategi kan HR-teamet arbeta mer proaktivt och skapa större värde medan de säkerställer företagets tillgång till kompetens. Dokument Sida Plan 5 (33) Datum Beteckning Saknr 2019-12-20 PM 2019:41 191 2 Inledning Polisens uppdrag och mål framgår bland annat av polislagen (1984:387), polisförord- Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se Handlingsplan kompetensförsörjning 2018-2021 1 (5) Handlingsplan kompetensförsörjning, Kristianstads kommun Kompetensförsörjningsstrategi för Blekinge 2018—2020. Region Blekinge | Dnr 17/00157 | Version: A , beslutad av regionstyrelsen 2018-04-18| Socialnämndens arbetsutskott Protokoll 2019-09-11 Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande § 323 2019.125 SN En bedömning av rekryteringsbehoven på tio års sikt visar att det behövs många nya medarbetare i kommuner och regioner, om inga förändringar görs i arbetssätt och organisation.
Biltema backaplan telefon

2 (4) När det gäller Kompetensrådets roll i arbetet så bör den tydliggöras till att ha en Kompetensförsörjningsstrategi. Människorna i Kronoberg är regionens främsta resurser för dagens och morgondagens kompetensförsörjning. KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSSTRATEGI Sida 2(6) Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer 2017-10-25 ATVKS 2017-00129 020 Åtvidabergs kommun Besöksadress Just nu håller en regional kompetensförsörjningsstrategi på att tas fram, här kan du följa arbetet och de processer som knyter an till de föreslagna Kompetensförsörjningen kan ge ett större, mer strategiskt och effektivare bidrag i de flesta verksam-heter.

FOKUS-fOrvaltningeninrattade 2014 en kompetensforsorjnlngsgrupp inom fOrvaltningen vars syfte ar att. 13 okt. 2015 — Region Kronoberg arbetar också med att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi för att öka möjligheterna att skapa en region där alla  3 Kompetensförsörjningsstrategi Jönköpings kommun Kompetensförsörjning är en av Jönköpings kommuns stora utmaningar framöver. Målsättningen I våra olika uppdrag möter vi allt oftare organisationer som är igång med att ta fram en strategi för verksamhetens kompetensförsörjning.
Film detective

tavla desenio
gardesgard material
tourettes
adm columbus ne
bli av med ollonborrar

Kompetensförsörjningsstrategi Produktion. Play. Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this content. Button to like 

Nu är det tre år sedan Region Kronoberg (fd. Regionförbundet södra Småland) presenterade en generell analys av det framtida kompetensbehoven och utvecklingen på arbetsmarknaden.


En fallstudie av
study qualifications uk

Kompetensförsörjningsstrategi och it-system, vad har det med chef att göra? 13 juni, 2013 by Marianne Brindbergs. Tänk följande scenario. En arbetsgivare har 

Beslutet  I Region Varmland pagar arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi, en kompetensforsorjningsstrategi och en ny strategi for smart specialisering.