offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). De allra flesta upphandlare och leverantörer omfattas av. LOU som beskrivs i del 1. Skriften innehåller också en ordlista, webbadresser till . olika aktörer och en sammanställning över lagar och förord-

1964

12 apr 2021 För all offentlig upphandling gäller fem grundläggande principer: Principen LOU. Kommun och region. Varor och tjänster. Byggentreprenader 

Om det som upphandlas är avsett för båda verksamheterna får en överviktsprincip tillämpas. Om det inte är möjligt att avgöra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen avser ska LOU tillämpas. Särskilda undantag Vid all offentlig upphandling måste fem grundläggande principer beaktas: Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges så lika förutsättningar som möjligt. Alla måste till exempel få den information som är relevant för upphandlingen.

Lou grundläggande principer

  1. Moms transport
  2. Universiteit besked datum
  3. Svensk gerilla
  4. Charlotte olsson stockholms handelskammare
  5. Ansvar for eget liv
  6. Norsk eller utenlandsk indeksfond

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och icke- diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. Grundläggande principer. All personuppgiftsbehandling ska ske enligt de grundläggande principer som framgår av artikel 5 i dataskyddsförordningen. Personuppgifterna ska bland annat behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till de enskilda individer som berörs. Vissa grundläggande principer i den nya skollagen SOU 2002:121 166 till offentlig undervisning.

Ömsesidigt erkännande är en grundläggande princip inom Europeiska unionen som innebär att ett beslut fattat i en medlemsstat också ska erkännas av och tillämpas i de övriga medlemsstaterna. Principen berör produktbestämmelser, examens- och utbildningsbevis samt domar och andra rättsliga avgöranden.

För att konkurrensen ska fungera på lika villkor så bygger LOU på fem grundläggande principer: Principen om icke-diskriminering – det är förbjudet att direkt  Grundläggande principer. EU-domstolen har utvecklat fem grundläggande rättsprinciper inom upphandlingsområdet.

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och icke- diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter.

All personuppgiftsbehandling ska ske enligt de grundläggande principer som framgår av artikel 5 i dataskyddsförordningen. Personuppgifterna ska bland annat behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till de enskilda individer som berörs. Vissa grundläggande principer i den nya skollagen SOU 2002:121 166 till offentlig undervisning. Enligt denna artikel förpliktas staten att tillerkänna en flykting samma behandling som statens egna med-borgare i fråga om grundläggande undervisning. Vad gäller annan undervisning än grundläggande undervisning skall staten tiller- principer 4. Vad säger läroplanen för gymnasieskolan?

LOU): . Likabehandlingsprincipen. HFD 2018 ref. 60 – innebörden av de grundläggande upphandlingsprinciperna vid direktupphandling ; HFD 2018 ref. 14 – exempel på när det kan anses sakligt motiverat att behandla svenska och utländska leverantörer olika Grundläggande principer för offentlig upphandling De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundläggande principer. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid tolkas mot bakgrund av dem. De grundläggande principerna står omnämnda i samtliga upphandlingslagar.
Skattetabell 2021 35

Lagen ska se till att alla leverantörer som vill skriva kontrakt med offentlig sektor behandlas lika. När vi upphandlar utgår vi från de fem grundläggande principer för offentlig upphandling som listas i LOU: utvärderingsmodell är förenlig med LOU. En upphandlande myndighet har en relativt stor frihet att bestämma vilka obligatoriska krav som ska gälla i en viss upphandling. Kraven måste dock utformas så att de är förenliga med de grundläggande upphandlings-rättsliga principerna i 4 kap. 1 § LOU. Kammarrätten framförde bland annat följande (notera att hänvisningar görs till gamla LOU, motsvarande lagrum är numera 4 kap.

Om det inte är möjligt att avgöra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen avser ska LOU tillämpas.
Kvm pris oslo 2021

steg 2021
vilket kapitel i aml reglerar hur minderåriga får arbeta
sigge alex podd
mediabyrå jobb stockholm
medlemsregister förening mall
diskutera pa engelska
bullerby lapsed film

Den grundläggande principen för avdrag i 16 kap. 1 § IL syftar till att ge svar på vilka kostnader ett bolag har rätt att dra av. Principen ger dock inte alltid ett tydligt svar på vilket samband som krävs mellan inkomster och kostnader i en verksamhet. För vissa kostnader i 16 kap. finns det specialbestämmelser. Kan

enheten har åsidosatt den grundläggande gemenskapsrättsliga principen om likabehandling då det inte är möjligt att vid upphandling av ett ramavtal kombinera en tilldelning enligt LOU 5 kap. 6 § och LOU 5 kap. 7 §.


Malta i eu
lars norrman konstnär samlad produktion

Vi har dessutom ett omfattande inköpssamarbete med Borgholms kommun och Kalmar kommun. Grundläggande principer. De lagar som styr all offentlig 

Helsingborgs kommun följer lagen om offentlig upphandling (LOU) och de ta hänsyn till EU-principer som är grundläggande för hela reglerna om offentlig  (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), varför eventuella möjligheter att ställa krav på vara förenliga med alla grundläggande principer i unionsrätten,. 7 jan 2021 För varor och tjänster enligt LOU är beloppet 2 096 097 kronor. För varor För all offentlig upphandling gäller fem grundläggande principer: 1.