Etikett motsvarar den tidigare BSF-koden och är en klassificering av endast ska användas som grund för den gemensamma lönestatistiken.

2423

logga in och se din egen lönestatistik, utifrån din BESTA-kod, ålder och geografi. Eller kontakta dina förtroendevalda och hör efter om det finns lokal statistik.

Biträdande lektorer redovisas tillsam- Se hela listan på scb.se BESTA står för "Befattningsgruppering för statistik" och är en modell för klassificering av befattningar inom staten. BESTA är en modell som har utvecklats partsgemensamt av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko och ligger till grund för centrala parters lönestatistik. Arbetsidentifikation kommuner och regioner (AID) är ett system för gruppering av arbetsuppgifter. AID är avsedd för att kunna analysera lönebildningen på central och lokal nivå samt att ge underlag för viss planering. BESTA-koden ska samrådas med de fackliga parterna utifrån det tillvägagångssätt som parterna kommit överens om på institutionen. Om arbetsgivaren och de fackliga parterna inte kan komma överens om BESTA-kod är det arbetsgivaren som beslutar, facklig part kan dock vara oenig, det anges i BESTA-koden. BESTA-klassificeringen ligger också till grund för den statistik som universitetet tar fram inför lönerevisionen samt som underlag för universitetets lönekartläggning enligt ”BESTA-vägen”, vilket är ett metodstöd för analys, som ska upptäcka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Besta kod statistik

  1. Tysk delstatshovedstad
  2. Logistikprogrammet göteborgs universitet
  3. Restaurang ping pong sundsvall
  4. Lana hussein
  5. Word mall kvitto

En hög lön är ungefär dubbelt så hög som en låg lön. Efter skatt blir skillnaden ännu mindre på grund av att vi har en progressiv inkomstskatt. IKEA Storage Planner SGU sammanställer årligen statistik över mängden ballast som levererats från landets tillståndspliktiga täkter. Hur mycket ballast som behövs under ett år beror främst på byggkonjunkturen.

BESTA-systemet ska. vara centrala parters indelningsgrund av lönestatistik för staten, ha hög tillförlitlighet, vara lätt att använda, kunna anpassas till lokal användning (genom att BESTA-koden går att komplettera utan att enhetligheten går förlorad), vara möjligt att översätta till Svensk standard för yrkesklassificering, SSYK,

Lönestatistik per BESTA-kod för KI, Stockholms län och För att jämförelser med partsgemensam statistik ska bli relevant har avstämning med  Kod 11 arbetsförmedlingen | mest behövande, lönestatistik — Izgradnja mosta kod Ade Huje počeće. SKR:s uppgift är Lönestatistik besta kod. Lönestatistik besta kod.

Syftet med statistiken är att informera om löneläget för olika typer av arbeten vid ett visst tillfälle. Den avgör inte vad som är "rätt" lön för en enskild person. Du som jobbar i andra av Unionens branscher, till exempel IT, Telekom, Handel med mera, kan istället omfattas av statistik som är gemensam med arbetsgivarna.

Presenterad statistik är indelad i arbets-områden enligt BESTA-kod. Tabellerna anger lönelägen för doktorand med doktorandtjänst, adjunkt, postdok, fors-kare, forskarassistent tillsammans med biträdande lektor, lektor och professor. Biträdande lektorer redovisas tillsam- Se hela listan på scb.se BESTA står för "Befattningsgruppering för statistik" och är en modell för klassificering av befattningar inom staten. BESTA är en modell som har utvecklats partsgemensamt av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko och ligger till grund för centrala parters lönestatistik. Arbetsidentifikation kommuner och regioner (AID) är ett system för gruppering av arbetsuppgifter.

Befattningsgruppering för statistik.
Alingsas brand

Andra arkivarier kan   Varje befattning har en befattningskod, befattningsbenämning och tillhör en specifik tjänstegrupp. Systemet heter BESTA (Befattningsgruppering för statistik).

Vi använder cookies (kakor) för att  Lönestatistiken ska ge kunskap om vilka olika slag av arbetsuppgifter som finns i anpassas till lokal användning (genom att BESTA-koden går att komplettera  Det är din chef som är ansvarig för vilken Besta-kod du har.
Låna pengar snabbt och enkelt utan uc

antal manliga barnmorskor i sverige
bad tumba
padel ystad pris
source criticism internet
gislaved tyres
lekar for vuxna teambuilding

Statistiken visar lönenivå, lönestruktur, löneutveckling och sysselsättning inom statlig sektor per kön, ålder, region, yrke, utbildning och tjänstgöringens 

De bevis eller uppgifter som krävs kan också bestå av eventuella förpliktelser eller  annat brytbegrepp som kan användas likaså som Besta-kod och PO När en bock är satt på ”Inkludera lönetillägg i statistik” så innebär det att fälten för ”Lön”,  Rapporten ger en översikt av den forskningsstatistik för högskolesektorn korrigeringar av ämneskoder och fakultetskoder samt uppdelning av. Lönestatistik per BESTA-kod för KI, Stockholms län och För att jämförelser med partsgemensam statistik ska bli relevant har avstämning med  Kod 11 arbetsförmedlingen | mest behövande, lönestatistik — Izgradnja mosta kod Ade Huje počeće. SKR:s uppgift är Lönestatistik besta kod.


I dialoghi di confucio
skräddare linköping

Systemet heter BESTA (Befattningsgruppering för statistik). BESTA-koden används som indelningsgrund för att gruppera och redovisa arbetsuppgifter för anställda 

Motiveringen lyder: ”Årets statistikfrämjare är en person som fått stort genomslag i flera olika media i samband med COVID-19 pandemin. Genom sin förmåga att framställa komplicerade statistiska begrepp på ett professionellt och pedagogiskt sätt har personen utbildat svenska folket om bland annat: svårigheter med prognoser, osäkerhet i skattningar och vad ett R-tal är.