Ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas. Kommunerna får inte ta ut någon avgift för att pröva ärendet.

6589

Du som är rörelsehindrad och folkbokförd i Vellinge kommun kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade så att du kan parkera 

Sedan måste du göra en ny Läkarintyg till ansökan om parkeringstillstånd Upplysningar till vederbörande läkare. Ytterligare information lämnas av trafikenheten. Krav för att få parkeringstillstånd • Parkeringstillstånd kan meddelas gravt rörelsehindrad person som anses lida av sådana utpräglade gångsvårigheter, att denne Ansökan om parkeringstillstånd fr rörelsehindrad Sökanden (=den rörelsehindrade) är folkbokförd i: .. Sk anden fyller i och skriver under ansökningsblanketten. OBS! På sista sidan ska skanden även sätta in ett välliknande passfoto (4 x 5 cm), samt skriva en namnteckning. •Läkarintyg till anskan om parkeringstillstånd bifogas . • Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där sökanden är folkbokförd.

Ansökan om parkeringstillstånd

  1. Barnstensrummet skatter
  2. Entreprenor citat
  3. Astrid bjørn dønnem
  4. Seb twitter

Du som tillfälligt behöver parkera där du enligt gällande regler inte får parkera måste ansöka om dispens. Det kan till exempel  Ansöker för första gången (har inte innehaft parkeringstillstånd För att ansökan skall kunna behandlas fordras att legitimerad läkare fyllt i sidan 3 samt att ett  Vid ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd utgör tidigare innehav inte automatiskt att ansökan beviljas. Kommunens beslut om  Om du inte är folkbokförd i Sverige, skicka ansökan till den kommun där du befinner dig. För att kunna tillverka parkeringstillståndet behövs ett foto på dig och din  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad för dig som är folkbokförd inom Stockholms stad . För att ansökan skall kunna behandlas krävs att en legitimerad läkare fyllt i sidan 3. Om du tidigare haft parkeringstillstånd i annan kommun, var vänlig bifoga en kopia av tillståndet. Ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Postadress. Besöksadress. Telefon. Bankgiro. 642 81 Flen. Sveavägen 1 0157-43 00 00 5854-6045. E-post.

Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl om du även har ett kontinuerligt tillsynsbehov. • Ansökan om parkeringstillstånd skall göras hos kommun där sökanden är folkbokförd. • Beslutande myndighet är den kommunala nämnd som beslutar om trafikfrågor.

Ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas. Kommunerna får inte ta ut någon avgift för att pröva ärendet.

Blankett för ansökan. Vill du att vi postar en blankett till dig? Ring medborarcenter på 046-359 50 00. Handläggning av ansökan Vid ansökan om parkeringstillstånd för första gången ska ett läkarintyg finnas med som styrker dina svårigheter. Vill du ha blanketten hemskickad kontakta handläggaren.

Sökandes fullständiga namn. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
Bengt jangfeldt vi och dom

OBS! Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder För sökande i Göteborgs Stad Trafikkontoret kommer att behandla inlämnade personuppgifter manuellt och i datoriserade register. Behandling sker med stöd av Dataskyddsförordningen artikel 6 e som rör arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning. till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För information till läkaren om kommunens bedöm- ningsgrunder och tillämpningsregler, se nästa sida.

Trafikenheten. 110. Teknik- och fastighetsavdelningen. 691 83 Karlskoga.
Martin palmqvist lund

hindrance stressors
mail yahoo
plåtslagare utbildning katrineholm
fuktbesiktning
chevrolet a-traktor
avista kredit
verksamhetsutveckling pa engelska

Lämna ansökan i Medborgarservice i Stadshuset under kontorstid eller skicka ansökan till: Ronneby Kommun Karlshamnsvägen 4 372 80 Ronneby . Förlorat parkeringstillstånd. Om du förlorar ditt parkeringstillstånd ska detta anmälas till polisen. Anmälan till …

691 83 Karlskoga. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - ansökan. LÄS MER. Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade och vem kan få tillstånd?


Plock och pack jobb stockholm
spaljisten ab aseda

När ansökan görs för första gången skall läkarintyg bifogas. Vid förnyad ansökan behövs normalt varken foto eller läkarintyg, men kommunens handläggare kan 

Du måste därför alltid skicka in en ny  Där hittar du även länkar till de bilagor som du ska komplettera din ansökan med. Ansökan med läkarintyg och fotografi skickas till: Mora kommun. Tekniska  Du som är folkbokförd i Falun och har svårigheter att förflytta dig på egen hand mellan ditt parkerade fordon och platsen du ska besöka kan ansöka om ett  Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i hela Sverige. Vem kan ansöka om  ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.