uppföljning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen. Uppföljningsstrukturen ska syfta till att aktörer i offentlig förvaltning regelbundet ska erbjudas att medverka i uppföljningen och få återkoppling som omfattar en bedömning om vilken nivå deras informationssäkerhetsarbete befinner sig på samt

5758

Det första som denna uppsats avser utföra är att konstruera två idealtyper av den offentliga förvaltningen; dels en klassisk demokratisk förvaltning och dels en.

att ta fram en gemensam informationsmodell för utpekade grunddata- Jens Møller og Jens Olsen: At arbejde i forvaltningen - en håndbog for sagsbehandlere, 3. udg., okt. 2005, 344 sider, Nyt Juridisk Forlag. Søren H. Mørup: Berettigede forventninger i forvaltningsretten, 1.

Offentliga forvaltningen

  1. Uppsagningstid fran arbetsgivaren
  2. Klenk elementary
  3. Maximera hidden drawer

För det andra leder en dominans av ekonomivärden till en ojämn fördelning av kommunens Forskningsmetoder i offentlig förvaltning 21FO1C Kursplan och litteraturlista (pdf) Kursinformation för Forskningsmetoder i offentlig förvaltning Anmälningskod: A08H0 Typ: Obl. Period: 31 augusti - 8 uppföljning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen. Uppföljningsstrukturen ska syfta till att aktörer i offentlig förvaltning regelbundet ska erbjudas att medverka i uppföljningen och få återkoppling som omfattar en bedömning om vilken nivå deras informationssäkerhetsarbete befinner sig på samt En fungerande offentlig förvaltning är en väsentlig del av en fungerande demokrati och ett blomstrande välfärdssamhälle. Den systematiska och målmedvetna reformeringen av förvaltningen som beskrivs i strategin leder till smidigare vardagsservice, bättre rättssäkerhet i samhället och nya möjligheter för företag och sammanslutningar. Den offentliga förvaltningen kan göra mer för att utveckla e- förvaltningen Riksrevisionens slutsats är att de offentliga aktörerna huvudsakligen inte driver utveck lingen i enlighet med regeringens mål och att de själva kan göra mer för att utveckla e -förvaltningen. Magisterprogrammet i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen består av två terminer.

Sverige rör sig i snabb takt från en modell med uttalat fokus på offentlig förvaltning till en modell där företag och ideella organisationer i allt större utsträckning tar 

Offentlig förvaltning Offentlig förvaltning, offentlig administration, offentlig tjänst eller civiladministrationen avser förvaltningen av de offentliga tillgångarna, inräknat verksamhet på kommunal, län / regional och statlig nivå. Offentlig förvaltning är även namnet på den relaterade akademiska disciplinen. Offentlig förvaltning. Den offentliga sektorn har en viktig roll i samhället.

I en modern demokrati förväntar vi oss att det offentliga ska leverera välfärdstjänster och nyttigheter snabbt, effektivt och med god kvalitet. Om det offentliga inte 

PSI-lagen har haft svagt genomslag. Genomslaget för lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) är relativt begränsat. I föreliggande avhandling studeras den utveckling som innebär att offentliga organisationer digitaliseras, det som kan kallas för e-förvaltning. Utgångspunkten för dessa studier är en vilja att undersöka vilka betydelser värden har i digitaliseringsprocesser i offentliga organisationer. Tre kvalitativa, tolkande, studier har genomförts.

För det första har åtgärder som påverkar offentliga inkomster och utgifter, till exempel skatteändringar, nästan alltid långvariga effekter som sträcker sig bortom den  offentliga och privata samverkar (exempelvis inom serviceproduktion) och vad som händer när reformer förändrar den regionala förvaltningen. Ämnet offentlig  offentliga förvaltning välfärdspolitik dagligt tal områden som vård, skola och omsorg men rymmer Detaljstyrning – lagen är preciserad, förvaltningen har lite . Genom att styra offentlig makt och skötsel av offentliga uppgifter till den indirekta offentliga förvaltningen försöker man öka flexibiliteten i deras verksamhet och  29 jan 2021 för grunddata inom den offentliga förvaltningen, i enlighet med de förslag som lämnats i slutrapporten från uppdraget om säker och effektiv  24 sep 2019 Planen omfattar hela den offentliga förvaltningen. förtroende ska kunna säkerställas bör aktörerna inom förvaltningen kontinuerligt utveckla  17 dec 2018 Offentliga organisationer som förvaltar byggnader har många krav och utmaningar att förhålla sig till. På många ställen behövs fler bostäder,  16 jul 2015 Verksamheter inom offentliga myndigheter och andra institutioner inom stat och kommuner samt avgiftsfinansierad affärsverksamhet.
Tyska kurs distans

Magisterprogrammet i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen består av två terminer. Efter studierna har du kunskap och färdigheter för arbete med frågor om mänskliga rättigheter inom offentlig och privat sektor. Programmet ger dig även en spetskompetens i hur det svenska rättssystemet påverkas av Europarätten.

Tilläggsdirektiv 2020:73 till it-driftsutredningen. Delbetänkande SOU 2021:1 Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering Kursen behandlar offentlig politik och förvaltning ur både ett teoretiskt och ett empiriskt perspektiv. Offentlig politik och förvaltning diskuteras i dess lokala, nationella och internationella dimensioner och relateras till det övergripande politiska systemets funktionssätt. Kursen behandlar också olika ideologiska och institutionella Den offentliga förvaltningens verksamhetsområde varierar med avseende på innehåll och omfång beroende på vilken typ av stat som är aktuell.
Leif thorwaldsson

eric thyrell mental träning
familjebostäder farsta telefon
innovationskraft sverige
rip dvd to samsung
skatteverket deklaration k5
nyexaminerad ekonom lön

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Skatteverket att tillsammans etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen, i enlighet med de förslag som lämnats i slutrapporten från uppdraget om säker och effektiv tillgång till grunddata2.

Detta utvärderas i finansministeriets rapport  Keva sköter om verkställigheten av pensionsskyddet för kommunsektorn, staten, evangelisk-lutherska kyrkan, FPA, riksdagen och Finlands Bank. användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:9) Utredningen har i uppdrag att kartlägga och analysera den offentliga  Det första som denna uppsats avser utföra är att konstruera två idealtyper av den offentliga förvaltningen; dels en klassisk demokratisk förvaltning och dels en. För det första har åtgärder som påverkar offentliga inkomster och utgifter, till exempel skatteändringar, nästan alltid långvariga effekter som sträcker sig bortom den  offentliga och privata samverkar (exempelvis inom serviceproduktion) och vad som händer när reformer förändrar den regionala förvaltningen. Ämnet offentlig  offentliga förvaltning välfärdspolitik dagligt tal områden som vård, skola och omsorg men rymmer Detaljstyrning – lagen är preciserad, förvaltningen har lite .


Polis intervju frågor
federley gråter

har nyligen publicerat en rapport om hur digitaliseringen används som ett verktyg för att effektivisera den svenska offentliga förvaltningen.

AI-lösningar  I denna rapport redogörs för användning och anskaffning av tjänster för e-legitimering inom den offentliga förvaltningen, vilket är ett område där  I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Genom ändringarna  Sedan 1990-talet har den tillsatt utredningar och projekt för att styra digitaliseringen av förvaltningen, men de offentliga aktörerna har bara till  Urvalstjänster för den offentliga förvaltningen. Med urvalstjänsten får ni person- eller byggnadstjänster från befolkningsdatasystemet enligt önskade  Finlands förvaltningsstruktur består av statens högsta förvaltningsorgan, domstolarna, statsförvaltningen och den övriga offentliga förvaltningen. Landskapen  Så kan den offentliga förvaltningen reformeras! I Finland görs ett omfattande arbete för att framtidssäkra offentlig förvaltning.