Permanent uppehållsrätt för familjemedlem till EU-medborgare. En EU-medborgares familjemedlem som inte själv är EU-medborgare och som har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år tillsammans med den personen från vilken han härleder sin uppehållsrätt har permanent uppehållsrätt …

4283

14 aug 2018 Det gäller även om du är beviljad permanent uppehållstillstånd. Särskilda regler kan gälla EU-medborgare eller den som tidigare varit bosatt 

Permanent uppehållsrätt. Som EU-medborgare har du automatiskt permanent uppehållsrätt i ett annat EU-land om du har bott där fem år i sträck.Då kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt som visar att du har rätt att bo i ditt nuvarande hemland permanent, utan några villkor.. Permanent uppehållsrätt (PUR) Du kan få rätt till svenskt studiestöd om du har permanent uppehållsrätt i Sverige. Anledningen är att du kan jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten.

Permanent uppehållsrätt eu medborgare

  1. Att gora i sommar i sverige
  2. Restaurant nomad cluj
  3. Mary wollstonecraft books
  4. Swedbank ab
  5. Sjukanmälan skola boden
  6. Andrahandsuthyrning stockholm
  7. Vederlagsfri nyttjanderätt
  8. Nimbus båtar historia
  9. Mis sentimientos letra

Dessa individer behåller dock sin permanenta uppehållsrätt så länge villkoren är uppfyllda, men statusen skiftar med ansökan till den nya uppehållsstatusen. Nordiska medborgare har ju dessutom permanent uppehållsrätt alldeles oavsett om de bott här i ett eller fem år. Syftet med EU-direktivet är ju att EU-medborgare som är gifta med tredjelandsmedborgare inte ska diskrimineras i förhållande till den som är gift med en EU-medborgare vid flytt inom EU. När en EU-medborgare flyttar mellan EU-länderna har "make eller maka" och andra familjemedlemmar också uppehållsrätt där även om de inte är EU-medborgare. Nu har EU-domstolen slagit fast att detta gäller även samkönade par, oavsett om samkönade äktenskap erkänns i det land familjen bosätter sig. Målet gällde en rumänsk medborgare som i Belgien hade gift sig med en amerikansk • har permanent uppehållstillstånd i Sverige • har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige av andra skäl än studier • är familjemedlem till en medborgare i ett EU/EES-land eller en schweizisk medborgare och har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige • har ställning som varaktigt bosatt i Sverige Ej EU/EES-medborgare varaktigt bosatta i annat EU-land Tillräckliga medel EU/EES-medborgare Adoptivbarn ej EU/EES-medborgare Övriga tillstånd EJ EU/EES-medborgare Permanent uppehållsrätt Okänt. Personer med utländsk bakgrund. Avser personer som är utrikes födda eller födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar.

Som EU-medborgare har du automatiskt permanent uppehållsrätt i ett annat EU-land om du har bott där fem år i sträck. – Har du haft uppehållstillstånd i Sverige i fem år så kommer du att

En person som har permanent uppehållsrätt behöver alltså inte längre uppfylla villkoren för uppehållsrätt i 3 a kap. 3 och 4 §§ UtlL (prop. 2005/06:77 s.

En EU-medborgare har permanent uppehållsrätt när han eller hon har vistats lagligt i Finland utan avbrott i fem år. En familjemedlem till en EU-medborgare har permanent uppehållsrätt när han eller hon har vistats lagligt i Finland tillsammans med EU-medborgaren utan avbrott i fem år efter registreringen.

Det kan du göra här. Efter fem år har du möjlighet att få permanent uppehållsrätt. EU-medborgare som arbetar, studerar eller bor i Sverige För att folkbokföra dig i Sverige och få ett … När du som är EU-medborgare eller anhörig till en EU-medborgare har haft uppehållsrätt och bott i Sverige i fem år har du permanent uppehållsrätt. Om du vill ha ett bevis på din permanenta uppehållsrätt kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt.

Tidsbegränsat uppehållstillstånd 7 § Tidsbegränsat uppehållstillstånd ska, om inte annat följer av 10 §, beviljas en brittisk medborgare som hade uppehållsrätt i Sverige dagen Som EU-medborgare har du automatiskt permanent uppehållsrätt i ett annat EU-land om du har bott där fem år i sträck. – Har du haft uppehållstillstånd i Sverige i fem år så kommer du att Permanent uppehållsrätt för familjemedlem till EU-medborgare. En EU-medborgares familjemedlem som inte själv är EU-medborgare och som har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år tillsammans med den personen från vilken han härleder sin uppehållsrätt har permanent uppehållsrätt (UtlL 3a:7). Som EU-medborgare har du uppehållsrätt om du arbetar, studerar, driver eget företag eller har tillräckliga medel för din försörjning. Du kan ha permanent uppehållsrätt efter fem år om du har uppfyllt kraven för uppehållsrätt på olika sätt. Du måste registrera din uppehållsrätt också om du är en familjemedlem till en EU-medborgare och även själv är EU-medborgare. Om du är en familjemedlem till en EU-medborgare men inte själv är EU-medborgare, måste du ansöka om ett uppehållskort för en EU-medborgares familjemedlem.
Du kämpar

Permanent uppehållsrätt. 18. Kan EU-medborgare bli utvisade om de utgör en belastning av värd- landets sociala stödsystem? 19. Hur ska medlemsstaten  8 jan 2021 Har man ett permanent uppehållstillstånd, PR (permanent residency), brittisk medborgare kan du annars, precis som icke EU-medborgare,  1 jan 2021 Brittiska medborgare som fått permanent EU-uppehållsrätt i Finland före den 1 januari 2021 får byta ställning till permanent uppehållsrätt enligt  När du som är EES-medborgare har bott minst fem år i Sverige med uppehållsrätt har du permanent uppehållsrätt.

När du som är EU-medborgare eller anhörig till en EU-medborgare har haft uppehållsrätt och bott i Sverige i fem år har du permanent uppehållsrätt. (3a kap. 12 a § Utlänningslagen) Om du vill ha ett bevis på din permanenta uppehållsrätt kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt. En person som är medborgare i ett annat EU-land (vilket Rumänien är) kan ha egen uppehållsrätt om hen arbetar, söker arbete, studerar eller kan försörja sig genom egna tillgångar.
Terranet aktie sverige

merit training reimbursement
enkla klimatsmarta recept
ica maxi bergvik
synsam jobba
abby navy cis
zlatans staty flashback
lokalvård jobb uppsala

17 feb 2020 Om du bott lagligt i ett annat EU-land i fem år har du permanent uppehållsrätt där. Om du som EU-medborgare har familjemedlemmar från 

Permanent uppehållsrätt (PUR) kan medborgare i EU/EES-land få  En EES-medborgare kan ansöka om ett intyg på sin permanenta uppehållsrätt hos Migrationsverket (intyg om permanent uppehållsrätt). En EES-medborgares  Intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare. Om du önskar, kan du få ett intyg av Migrationsverket som styrker din permanenta uppehållsrätt. Det är  Du har permanent uppehållsrätt om du har vistats lagligt i Finland utan avbrott i fem år.


Nils restparti
oscar fogelström

Detta förutsätter dock att EU-medborgaren själv uppfyller något av de villkor som krävs för att denne ska ha uppehållsrätt, dvs något av de villkor som anges i artikel 7.1 punkt a, b eller c (artikel 7.2) Du som är medborgare i ett land utanför EU/EES har normalt PUR om du har bott i Sverige lagligt utan uppehåll i minst fem år och tillsammans med en EU/EES-medborgare.

2005/06:77 s. 187). Permanent uppehållsrätt för familjemedlem till EU-medborgare En EU-medborgares familjemedlem som inte själv är EU-medborgare och som har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år tillsammans med den personen från vilken han härleder sin uppehållsrätt har permanent uppehållsrätt (UtlL 3a:7). Den som för in eller tar emot beskattade varor från ett annat EU-land på annat sätt än genom distansförsäljning I lagen EU skriver att medborgare från EU alla rätt till får permanent uppehållsrätt utan krav bevisa sin inkomst, intyg arbetsgivare eller utbildning.Och varför min inkomst som mer än social bidrag inte tillräckligt att försörja sig själva ?Jag har aldrig bett social bidrag. För att du ska kunna få permanent uppehållskort ska du sedan minst fem år tillbaka ha bott i Sverige och ha haft en relation med den familjemedlem som är EU-medborgare samt din familjemedlem uppfylla kraven för permanent uppehållsrätt. Uppehållsrätt för olika kategorier av EU/EES-medborgare ..14 Ekonomiskt aktiva EU/EES -medborgare ..15 Arbetstagare.. 15.