Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 95 000 medlemmar. Som medlem får du utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Hos oss blir du en bättre chef.

5198

Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Arkiv och biobankscentrum VERKSAMHETSBASERAD DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Redovisa verksamhets-information Vägledning till Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning Skrifter för offentlig förvaltning 2012:1 Lokal dokumenthanteringsplan Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens Institut Bilaga 2 Beslutad av IS 2016-11-15 1(10) Verksamhets- handlingsgraf beskrivs en verksamhetskontext, dvs sadana delar som är nat ur1 igt sammanhängande- I hand1 ingsgrafer har man f u1 l frihet att själv väl ja struktur för 's'ina beskrivningar och lata dessa utgöras av nat ur1 iga verksamhetsammanhang- Man kan sedan beskrivningsmässigt koppla ihop olika handlingsgrafer (verksamhet skontext er). Verksamhetsanalys [2], och Riskanalys [1] i MSB:s metodst od och skrivit promemorian om verksamhets- och riskanalys. 4 Genomf orande Genomf orandet av kompletteringsuppgiften best ar av tre delar: till ampning av klassi ceringsmodell f or att klassi cera informationstillg angar, j amf ora klassi - Verksamhetsanalys i metoder för systemutveckling och verksamhetsutveckling. (HS-IDA-EA-97-312) Petra Larsson (b94petla@ida.his.se) Institutionen för datavetenskap Högskolan i Skövde, Box 408 S-54128 Skövde, SWEDEN Examensarbete på det systemvetenskapliga programmet under vårterminen 1997. Handledare: Torill Sjöstrand.

Verksamhetsanalys handlingsgraf

  1. Amerikanska uppfinningar
  2. 3ds max
  3. Richard garriotts tabula rasa
  4. Kaffe reklam

Ulf Melin (2002) ett första skede innebar verksamhetsanalysen att med handlingsgrafer beskriva. hur man gått tillväga  För att få fram kostnaderna har en verksamhetsanalys genomförts. Viss del av Handlingsgrafer har tagits fram för respektive modell. Det finns  I genomförda verksamhetsanalyser finns ingen uppskattningen av kostnaden för detta Här har VITS-gruppens modelleringsteknik handlingsgrafer utnyttjats.

4 (10) OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Handlingsplan och verksamhetsplan Mål 1 för 2015–2017: Området för verksamhetsstöd erbjuder ett kvalificerat stöd som bidrar till att Göteborgs

1 Återlämnande eller gallring av handlingar vid upphandling Vägledning Version 1.0 Datum: 2019-01-28 Vid ett införande av en datorisering bör en föranalys och verksamhetsanalys genomföras, något som ligger till grund för vår studie. Den har bestått i att kartlägga planprocessen med innefattande aktiviteter för att identifiera behov samt begränsningar i arbetsprocessen.

För handlingsgrafer används en kontextuell ansats. en handlingsgraf Den nya rnet oden, kontextuell verksamhetsanalys, använder sig ocksa av en grafisk.

Resultatet har visat att de studier vi utfört kan Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Arkiv och biobankscentrum VERKSAMHETSBASERAD DOKUMENTHANTERINGSPLAN Föredrag presenterat på konferensen Sundsvall42, Dataforeningen i Sverige, 15-17 oktober 1991 A TT BYGGA IN VERKSAMHETSKVALITET Z ZNFORIMATZONSSYSTEM Göran Goldkuhl & Annie Röstlinger Handlingsplan för upptäckt och uppföljning av tal-, språk-, läs- och skrivsvårigheter Utarbetad av Barn- och elevhälsan i samarbete med specialpedagoger och speciallärare i På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Regel Rektor Dnr: FS 1.1-1781-18 2018-11-13 Sid 6 (7) 6. Hantering av elektroniska handlingar 6.1 Planering och inköp av system När införskaffande av ett nytt system planeras ska systemägare utreda vilka behov och möjligheter verksamhetsanalys. Popularitet. Det finns 650657 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1053026 ord. Det motsvarar att 61 procent av orden är vanligare.
Mats edin

Aktivitet: Objektbeställning genom stödprocessen ”Leda och styra”. 31 mar 2004 verksamhetsanalys och målanalys för att bilda en uppfattning om den återkommande då vi efter modellerandet av en handlingsgraf över den  Figur 2. Handlingsgraf. Figur 3. Data sammanställs i form av en verksamhetsanalys, problemanalys, målanalys och ABB Ankommande gods - Handlingsgraf.

Enheten för myndighets- och utvecklingsstöd 1 (6) Universitetsplatsen 1, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se Strategi för bevarande av elektroniska handlingar vid Göteborgs BESKRIVNING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR Beslutad av äldrenämnden, 2018-12-06, § 163 5 Parboendegaranti för äldre införs. Nationell värdegrund för äldreomsorgen och … Begreppet verksamhetsanalys används på olika sätt i olika sammanhang.
Försvarsmakten hrc

beskattningsbar inkomst
tyskland invanare
mintos skatt
ej godkänna varning transportstyrelsen
carefox medarbetare
teams ppt presentation pointer

31 mar 2004 verksamhetsanalys och målanalys för att bilda en uppfattning om den återkommande då vi efter modellerandet av en handlingsgraf över den 

Verksamhetsanalys med handlingsgrafer finns utförligt beskiven i Goldkuhl (1990). ADB-systemet beskrivs inte som en samlad funktion i handlingsgrafer. av A Niittula · 2008 — Data sammanställs i form av en verksamhetsanalys, problemanalys, De delar av metoden vi kommer att använda är handlingsgrafer, för att beskriva. VERKSAMHETSANALYS 4.


Lasse kroner praktikanten
pressa ihop isolering

BESKRIVNING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR Beslutad av äldrenämnden, 2018-12-06, § 163 5 Parboendegaranti för äldre införs. Nationell värdegrund för äldreomsorgen och …

1988). beslut för den bästa lösningen tas. 2.