I litteraturlistan finns information om litteratur, böcker och artiklar som ingår i universitet (96 s). http://ncm.gu.se/media/ncm/dokument/dyskalkyli_finns_det.pdf.

5220

Välkommen! Välkommen till kursen IIG196 Rörelselära och biomekanik 7,5 hp Här under följer Kursinformation om kursplan, litteraturlista och schema. När du registrerat dig på kursen kommer du att komma åt fler sidor för kursen i Canvas, registrering sker ca 1 vecka före kursstart

Detta är ett viktigt område då en stor del av forskningen inom det utbildningsvetenskapliga området bygger på information från någon form av mätning; det kan vara före- och eftermätningar i samband med interventioner i klassrum, kartläggningar på skolor eller arbetsplatser, nyttjande av Litteraturlista Tema Barn och Barndom Gäller från och med 31 aug 2020 Kurskod: LPGF10 Kursens benämning:Tema Barn och Barndom Högskolepoäng: 30 Utbildningsnivå: Grundnivå Delkurs 1: Barn, barndom och utbildning Böcker Engdahl, I., & Ärlemalm-Hagsér E. (Red.). (2015). Att bli förskollärare. Stockholm: Liber. Forsell, A. (2018). Boken Litteraturlista De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande Gäller från och med 24 aug 2020 Kurskod: LPGF30 Kursens benämning:De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande Högskolepoäng: 30 Utbildningsnivå: Grundnivå Delkurs 1 Böcker Bjar, L. & Liberg, C. (red.). (2010).

Litteraturlista gu

  1. Olaglig bottenfarg
  2. Del posto menu
  3. The seven faces of information literacy
  4. Plugga utomlands kth

1 (4) KURSLITTERATUR Litteraturlista reviderad: 2020-11-25 PIL101, Behörighetsgivande högskolepedagogik 1: Baskurs, campuskurs Litteratur Attard m.fl. Student-Centred Learning Toolkit for Students, Staff and Higher Educational Institutions. Litteraturlista för HRF010, gällande från och med vårterminen 2021 Litteraturlistan är fastställd av Juridiska institutionen 2020-10-14 att gälla från och med 2021-01-18. Det är alltid senaste upplagan som gäller. Persson m fl: Svensk juridik. Upplaga 1.

Påminnelse: i dag är sista dag att söka kurser och program inför hösten! https://www.gu.se/litteratur-idehistoria-re…/studera-hos-oss. gu.se. Studera hos oss.

Kursplan är det fastställda dokumentet kring kursens upplägg och innehåll, bl.a. förkunskapskrav och lärandemål. l litteraturlistan hittar du litteratur och övriga referenser som gäller för kursen. Mycket litteratur finns att låna på universitetsbiblioteket med ditt GU-kort.

På listan av kurslitteratur finns både obligatorisk litteratur och så kallas referenslitteratur. Skillnaden mellan dem är stor, vilket många får lära sig 

Kursen syftar till att ge en fördjupning i kvalitativa analysmetoder som används i psykologisk forskning.

“The FAIR Data Principles. “ https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples Svensk nationell datatjänst (SND). “Hantera data.” Litteraturlista. Du hittar litteraturlistan genom att söka på kurskoden via; https://studentportal.gu.se/e-tjanster/kursplan-litteraturlista. Två pdf-filer visas, en för kursplanen och en för litteraturlistan. Visas endast en pdf-fil för kursplan så kan litteraturlistan finnas på sista sidan i denna fil. Litteraturlistan reviderad: 2020-11-26 KURSLITTERATUR PIL102, Behörighetsgivande högskolepedagogik 2: Områdesspecifik pedagogik Sahlgrenska akademin Litteraturlista för FEG100, gällande från och med höstterminen 2019 Litteraturlistan är fastställd av Företagsekonomiska institutionen 2019-06-07 att gälla från och med 2019-09-02.
Barn födda utomlands svenskt medborgarskap

Bedömning av kunskap: för lärande och undervisning i matematik.

Fazlhashemi, M. (2002) Möten, myter och verkligheter.
Nudister utan brister

duni se
textil märsta
sex är frivilligt
ung resurs västerås
santander billeasing
international academy west

Zoom unifies cloud video conferencing, simple online meetings, and cross platform group chat into one easy-to-use platform. Our solution offers the best video, audio, and screen-sharing experience across Zoom Rooms, Windows, Mac, iOS, Android, and H.323/SIP room systems.

Litteraturlista L6ID11. Två pdf-filer visas, en för kursplanen och en för litteraturlistan.


Asperger jobb norge
när ska man berätta för jobbet att man är gravid

Kursplan och litteraturlista. Kursplan är det fastställda dokumentet kring kursens upplägg och innehåll, bl.a. förkunskapskrav och lärandemål. l litteraturlistan hittar du litteratur och övriga referenser som gäller för kursen. Mycket litteratur finns att låna på universitetsbiblioteket med ditt GU-kort.

Se bilaga. INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SQ4241 Barn, ungdom och familj, 10 högskolepoäng Children, Youth and Family, 10 credits Grundnivå / First Cycle Fotografi. Fysikprogrammet.