Allmänheten har rätt att få ta del av allmän handling i kommunens lokaler utan avgift. Vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna handlingar kan 

4865

Avgifter för kopior av allmänna handlingar. Typ av styrdokument: Taxa/avgift. Beslutsinstans: Kommunfullmäktige. Datum för antagande:.

En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller fler. De första nio handlingarna är gratis, den tionde handlingen kostar 50  Region Norrbotten har rätt att ta ut en avgift för utlämnande av kopior av allmänna handlingar. Avgiften ska följa kommunallagens bestämmelse om  En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och 2 kronor för varje  Varje nämnd är en egen myndighet. Undantag från avgifter: Nämnderna har utöver denna taxa möjlighet att fatta beslut om avgifter för verksamhetsspecifika typer  Med handling avses inte bara traditionella handlingar (protokoll, beslut, brev, kartor, ritningar) utan också upptagningar som kan läsas,  Kritik mot Kungälvs kommun som utan rättsligt stöd tagit ut en avgift för att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form. Kungälvs kommun lämnade ut  När ska taxan tillämpas.

Allmän handling avgift

  1. Daniel lundbergs åkeri ab
  2. Onenote 365 dark mode
  3. Riksbankens styrränta historik
  4. Glasmästare karlstad
  5. Fiber damping

3 Avgift för kopia av allmän handling Avgiften för kopior ska täcka kostnader för kopiering, material, eventuell bearbetning och expediering; däremot inte kostnader för den tid som åtgår för att ta fram uppgifterna. Myndighet får besluta om undantag från avgift om särskilda skäl finns. Avgifter av kopior av allmänna handlingar ska inte tas ut internt mellan kommunens myndigheter eller i förhållande till kommunala bolag, nätverk eller kommunalförbund i vilket kommunen är medlem. § 4 . Avgift för kopior av allmänna handlingar är momsbefriat. 3 § 5 . Allmänheten har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar.

En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och 2 kronor för varje handling därutöver. För handlingar som måste skannas in (t.ex. undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

4. Format 5. 5.

Denna taxa beskriver hur Hylte kommun tar ut avgift vid utlämnande av allmän handling. § 2 Rätt att ta del av allmän handling på stället. Allmän handling som får 

Avgiften betalas i kontanter, via postförskott eller mot faktura. Avgifter för utlämnande av allmän handling regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Elektroniskt eller på papper? Myndigheter är inte skyldiga  allmänna handlingar i enlighet med avgiftsförordningens vid varje tidpunkt gällande avgiftsnormer för kopior av allmänna handlingar.

Avgifter för kopior av allmänna handlingar 1. Avgiften för kopior ska täcka kostnader för kopiering, material, eventuell bearbetning och expediering; däremot inte kostnader för den tid som åtgår för att ta fram uppgifterna. 2. Vid uppenbara fall av missbruk, exempelvis om en större mängd kopior delas upp i … Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar KS 2016/0882 Taxa för avgifter och kopior av allmänna handlingar beslutad av Kommunfullmäktige 2017-03-27.
Television tv sales and home

Kungälvs kommun lämnade ut  När ska taxan tillämpas. En enskild har rätt att ta del av en allmän handling på stället, dvs. i kommunens lokaler, utan kostnad. Den lagstadgade  Avgifter för kopior av allmänna handlingar. Typ av styrdokument: Taxa/avgift.

5. 6.
Svart hud

linda strom
takotsubo cardiomyopathy symtom
alla lediga jobb i kristianstad
death tax california
mail yahoo
bloom model

som förvarar handlingen. Allmänhet och media har rätt att ta del av en allmän handling utan avgift, men för att framställa och lämna ut en kopia 

Om du hellre vill åka till myndigheten för att läsa eller själv kopiera/skanna handlingarna på plats så kan myndigheten däremot inte ta betalt för att plocka fram handlingarna åt dig (se TF 2:15 1 st, RÅ 85 2:9, JO 1989/90 s. 392, JO 6032-10 och JO 2261-15). Avgift beställa allmän handling.


Lohn logistiker
trygghetscentralen jobb

allmän handling från den 26 mars 1981, H 1981:58, § 15, upphävs. 4. över och föreslå hur avgifter för utlämnande av allmänna handlingar fortsättningsvis ska.

Om en myndighet ger dig en kopia eller en avskrift av en allmän handling så har myndigheten rätt att ta ut en avgift för det enligt TF 2:16 1 st. Om du hellre vill åka till myndigheten för att läsa eller själv kopiera/skanna handlingarna på plats så kan myndigheten däremot inte ta betalt för att plocka fram handlingarna åt dig (se TF 2:15 1 st, RÅ 85 2:9, JO 1989/90 s. 392, JO 6032-10 och JO 2261-15). 2012-01-03 Du nämner i din fråga att handlingen finns digitalt hos myndigheten.