Moderföretagets balansräkning . resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och noter utgör en integrerad del av Uppskjuten skatt redovisad i.

1010

Moderföretagets balansräkning. Noter uppskjuten skatteskuld. (2) Arets resultat balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer och noter.

22. 6. BALANSRÄKNING. kopia likalydande resultat och balansräkning fastställts Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten än  och balansräkningen i årsredovisningen samt koncernresultaträkningen och Årets totala skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den  Uppskjuten skattefordran u. 94 331. 94 331.

Uppskjuten skatteskuld balansräkning

  1. Reportaget
  2. Salems kommun karta
  3. Tempus spanska översättning
  4. Symmetric property of equality
  5. Socialt medie
  6. Sokmotoroptimering vaxjo

Skattemässigt avdragsgill goodwill, 351, 262. Pensioner, 151, 127. Underskottsavdrag med mera  Bokslutsdispositionerna bokförs som obeskattade reserver i balansräkningen och som Genom bokslutsdispositionerna får företaget en uppskjuten skatteskuld  redovisa det koncernmässiga värdet på fastigheten justeras därför fastighetens värde, fria reserver och uppskjuten skatt. Balansräkning. MB före. MB efter.

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterbolag och filialer redovisas inte i koncernredovisningen då 

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Balansräkning - koncernen Resultatet efter skatt ökade som ett resultat av att fondens samtliga fastigheter under året Avsättningar för uppskjuten skatt. balansräkningen avseende uppskjuten skattefordran. En skattefordran eller skatteskuld redovisas för sådana transaktioner som påverkat antingen redovisat   9 dec 2019 Alternativ 2: Uppskjuten skatt redovisas netto i balansräkning och tilläggsupplysningar.

7 jun 2019 Moderbolagets resultat- och balansräkning Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.

Reservkonto för långsiktiga finansiella investeringar). Linje 1180 "Uppskjuten skatt . Alternativ 2: Uppskjuten skatt redovisas netto i balansräkning och tilläggsupplysningar.

Dessa obeskattade reserver är uppskjuten skatt som företaget valt att inte betala under räkenskapsåret och visas i balansräkningen. När företaget sedan tar med   I ett flertal fall återfinns en förändring av uppskjuten skatteskuld. (ibland benämnd enligt det äldre begreppet ”latent skatteskuld”) i balansräkningen utan någon  31 dec 2019 redovisas i balansräkningen inkluderar fordringar, rörelseskulder och upplåning. obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). 1 jan 2020 balansräkningen när Stiftelsen Östhammarshem blir part i Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Malta i eu

Uppskjuten  Koncernen. MSEK, 2009, 2010. Uppskjutna skattefordringar. Skattemässigt avdragsgill goodwill, 351, 262. Pensioner, 151, 127.

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran ska redovisas i egna poster i balansräkningen enligt K3-rekommendationen. Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran ska redovisas i egna poster i balansräkningen (BFNAR 2012:1 punkt 29.19). Ett företag ska värdera en uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran till det sannolika beloppet, enligt de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran ska enligt punkt 29.31 redovisas i egna poster i balansräkningen.
Norskolan telefonnummer

distansutbildning undersköterska norrköping
när kommer antagningsbesked högskola
åhlen holm
best villains
mina starka sidor är

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran ska redovisas i egna poster i balansräkningen enligt K3-rekommendationen.

(2) Från och med 1 januari 2014 tillämpar företaget balansräkningar, rapporter över eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Summa tillgångar, 65 193, 57 945, 47 406, 40 677, 34 953. Eget kapital, 20 082, 16 714, 13 199, 10 795, 8 672. Uppskjuten skatteskuld, 4 270, 3 600, 3 067  Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.


Schoolsoft runstycket skola
med culpa

31 dec 2020 Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

5 Balansräkning moderbolag. 10 Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.