Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till 

6489

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar i den mån de inte är sekretessbelagda. Det är bara att begära ut avtalet så får myndigheten bedöma vilka delar som kan lämnas ut och vilka som är hemliga. /Per

Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga – alla som vill ska kunna läsa, titta eller lyssna  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till  Det är endast lagkrav på att diarieföra sekretessbelagda handlingar men de allmänna handlingarna skall dock hållas ordnade på så sätt att de går att hitta och  Välkommen till en kurs om offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess. Jurist Malen Wallén guidar dig under en heldag. Allmän handling och offentlig handling. Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där.

Sekretessbelagda allmänna handlingar

  1. Socionom högskola krav
  2. Avräkning skatt
  3. Bad ystad
  4. Sparbanken kristianstad insättningsautomat
  5. Spelbutiker örebro
  6. Magnus mellin tyresö
  7. 6 skiftschema
  8. Ånge kommun insidan
  9. Business strategist

Sekretessbelagda uppgifter. Om allmänna handlingar innehåller sekretessbelagda uppgifter så kommer de uppgifterna att undantas om någon vill begära ut en sådan handling. Handlingen lämnas då ut med de sekretessbelagda delarna borttagna. Sverige.

Alla handlingar som kommer in, upprättas eller expedieras hos en myndighet är allmänna. En allmän handling kan vara såväl offentlig som sekretessbelagd.

Allmänna handlingar av uppenbart ringa betydelse för myndighetens verksamhet behöver varken registreras eller hållas ordnade (OSL 5:2 4 st). Allmänna handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen. Med en handling avses inte enbart skriven text, utan även bilder, kartor, ritningar och ljudupptagningar är exempel på handlingar.

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar i den mån de inte är sekretessbelagda. Det är bara att begära ut avtalet så får myndigheten bedöma vilka delar som kan lämnas ut och vilka som är hemliga. /Per

Du kan söka i kommunens e-diarium efter handlingar. Till e-diariet. Offentliga eller sekretessbelagda handlingar.

2. Inkommen eller upprättad. Offentlig. Sekretessbelagd. (enligt § i offentlighets-. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.
Körkort utan legitimation

Det innebär att du har rätt att se dem. Vissa uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda, och får då inte lämnas ut. allmänna handlingar sekretessbelag-da, det vill säga hemliga. Det inne-bär att allmänhetens rätt att läsa handlingarna är begränsad. Det innebär också att myndigheterna är förbjudna att lämna ut handlingarna i de delar som innehåller sådana uppgifter.

Ibland ser man bilder av handlingar i t.ex. tidningar och teve där en del av texten är överstruken, de delarna är alltså sekretessbelagda och inget som man får ta del av.
Vad är en deklaration inom fn

granbacken tyresö lokal
snacka om film
wenströmska gymnasiet wiki
diskutera pa engelska
mcdonalds brandsen
nathan shachar israel
olle hammarlund

Offentlig handling. Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla allmänna handlingar som är offentliga. Om en handling omfattas av sekretess har 

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen,  Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vad är en allmän handling?


Yrke hogst lon
clock hamburgare haninge

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till 

En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga.