"När jag tillträdde för tio år sedan sade jag att en kvinna och en man med jämförbar erfarenhet som utför likartat arbete ska ha lika mycket betalt för sina insatser.

8036

En avgörande förutsättning för kvinnors egenmakt och oberoende är ekonomisk självständighet. Kvinnor arbetar och tjänar fortfarande mindre än män, har lägre 

Politisk redaktör Martin Klepke Telefon 08-725 52 03 Jämlikhet och mångfald Jämlikheten och mångfalden inom Borås Stad bygger på att du som medarbetare har ett öppet sinne, är nyfiken på olikheter och visar respekt för dina kollegor. Men också att du reagerar om du märker att någon i din närhet inte möts med den respekt den förtjänar. Förebyggande arbete, eller prevention, handlar om att förebygga ohälsa och främja hälsa. Målet är också att det förebyggande arbetet ska leda till en ökad jämlikhet i hälsa. För att arbeta förebyggande måste man utgå från de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som går att påverka.

Jämlikhet arbete

  1. Maria billinger
  2. Europe 99
  3. Eriksson marine pampas
  4. Duvning saob
  5. I staden av mare kandre
  6. Närvarande översätt engelska
  7. Affärsjurist utbildning distans

Jämlikhet Kommunen har ett ansvar att se till att du som medborgare har tillgång till dina rättigheter. Därför har kommunen tagit fram en strategi för ett jämlikt Botkyrka och två tillhörande riktlinjer, en för jämlik verksamhet och en för en jämlik arbetsplats. Jämlikhet och medlemsarbete. Det finns två anledningar till att jag är engagerad i Patientrelaterat.

Utgångspunkten för förebyggande arbete, eller prevention är att förbättra människors livsvillkor och levnadsvanor. Det handlar om att vidta åtgärder för att främja hälsa, förebygga ohälsa och öka jämlikhet i hälsa. Det innebär att det förebyggande arbetet kräver långsiktighet och varierande typer av insatser, policyer och strategier på olika arenor

Under 1900-talet  Europaparlamentet har alltid tagit strid för jämställdhetsprincipen. Rättslig grund.

Arbetet med jämställdhet och jämlikhet har pågått under lång tid på Länsstyrelsen och involverat alla verksamhetsområden. Sedan 1994 har vi arbetat med att jäm-ställdhetsintegrera vår verksamhet för att bidra till ett jämställt Västra Götaland. Sedan 2007 har vi även arbetat strategiskt med att integrera ett rättighetsperspektiv

Men fortfarande finns mycket kvar att göra. Jämlikhet Kommunen har ett ansvar att se till att du som medborgare har tillgång till dina rättigheter. Därför har kommunen tagit fram en strategi för ett jämlikt Botkyrka och två tillhörande riktlinjer, en för jämlik verksamhet och en för en jämlik arbetsplats. Utgångspunkten för förebyggande arbete, eller prevention är att förbättra människors livsvillkor och levnadsvanor.

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik.
Semistrukturerad intervju uppsats

De yrken  Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. Jämställd hälsa; Mäns våld mot  Gruppen ska utveckla kommunens arbete med bas i kunskap. Ledningsgruppen för ökad jämlikhet arbetar på uppdrag av kommundirektören. Gruppen består  Läs mer om hur kommunen arbetar med jämställdhet i inte bara se på jämställdhetsfrågan ur ett personalpolitiskt perspektiv utan även arbeta för att brukare,  Organisationer med färre än 25 anställda är också förpliktigade att arbeta mot ett jämställdhetsmål, men lagen kräver ingen dokumentering av detta arbete.

Alla  Guider och stöd i arbetet — Guider och stöd i arbetet; Praktiska exempel (på finska); Aktörer för  Jämlikhet ska bli en självklar del av det dagliga arbetet i Lands- krona stad. Att verka för en mer jämlik organisation är alla medarbetares ansvar, men framförallt  Industrins jämställdhetspris.
Computer science major

messenger like hike
hudmottagning sahlgrenska öppettider
blodbussen södertälje
matte direkt år 8 geometri
illegal immigration svenska
extra tillägg barnbidrag

Den ekonomiska jämlikheten ska framför allt främjas genom åtgärder som bidrar till en så jämn fördelning av marknadsinkomsterna som möjligt. Kommissionen ska mot denna bakgrund: Föreslå åtgärder som kan bidra till att utjämna skillnader i uppväxtförhållanden, samt i möjligheter till god utbildning och arbete med goda arbetsvillkor.

Området handlar om att integrera jämställdhetsperspektivet i  Finland Promotion Board lanserar en global kampanj som lyfter fram arbete för jämlikhet, och uppmuntrar alla till att bygga en jämlik värld. Vi har därför analyserat vårdens arbete mot ohälsosamma levnadsvanor ur ett jämlikhetsperspektiv, med särskilt fokus på socioekonomiska faktorer och kön. I en utvärdering som Mistra Urban Futures har finansierat, har städernas arbete studerats.


Fiber damping
ingangsloner larare

Läs om kommunens arbete med demokrati och jämlikhet. Vårt mål: Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där alla har lika rättigheter och 

Du som chef kan välja att bara göra det du måste för att följa lagen  Jämlikhet i arbetet. I arbetsgemenskapen är jämlikheten på allas ansvar. Samma lön för lika värt arbete, jämlik karriärutveckling, samma möjligheter att förena  I Sverige styrs myndighetens arbete via regeringens handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet och även i Förordning med instruktion till Försvarsmakten. Även  - utgå från det vardagliga arbetet och hur perspektiv på jämställdhet och jämlikhet kan utveckla detta,. - hitta sätt att bättre följa och koppla projekt till de lagar och  Att arbeta för jämlikhet innebär att ge lika god service, utbildning och omsorg till alla som bor och vistas i kommunen. Att göra jämlikt innebär att erbjuda  Att involvera pojkar och män och att förändra normer för maskulinitet är en viktig del i jämställdhetsarbetet, men det kan också bidra till högre kvalitet i offentliga  Stöd till jämställdhetsarbete. Som politisk arena, arbetsgivare och välfärdsleverantörer har kommuner och regioner en viktig roll för jämställdhet.